En strategisk satsning på norsk infrastruktur har sikret MOE endnu en stor opgave på det kommende Livsvitenskapsbygget i Oslo.

Tilbage i 2014 vandt MOE en række centrale byggeriopgaver på Livsvitenskapsbygget, der bliver en omfattende udvidelse af Universitetet i Oslo med et 66.000 kvm. stort forsknings- og undervisningsbyggeri for biovidenskab, kemi og farmakologi.

Nu hvor der er kommet skub i byggeriet, har det vist sig at bære frugt, at MOE i mellemtiden har etableret sig på det norske marked for infrastruktur. For vi er ligeledes blevet rådgiver på etablering af veje, stier og en ny cykel-gangbro. Dette skyldes især, at vi nu kan tilbyde et stærkt lokalt kendskab, eftersom MOE Norge har ansat flere norske fagspecialister. Heriblandt Ruth Heidi Pedersen, der kan sætte sine 24 års erfaring i spil som projektleder på infrastrukturen til Livsvitenskapsbygget.

Samtidig bliver opgaverne løst med assistance fra MOE i Danmark, hvor man er i gang med at projektere den 100 meter lange cykel-gangbro via en parameterstyret designproces i 3D.

”Broen har et meget specielt vejforløb, og vi har haft behov for at modellere både vejforløb og udformning i forskellige varianter og både i stål og beton her i konceptfasen. Vi vælger at arbejde parametrisk i udviklingsprocessen, hvor vi kan arbejde fornuftigt fremad efter arkitektens og bygherrens ønsker og hermed hurtigere tilpasse konstruktionen i et meget fint samarbejde med vores norske kollegaer.”

– Udtaler Anders Abildgaard, der hører til i division Infrastruktur i København og er nyudnævnt projektchef for Infrastruktur i Norge.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere


Strategien virker
Ifølge adm. direktør for MOE Norge, Sune Wendelboe, er den nye opgave et klart udtryk for, at kombinationen af tværnationale kompetencer og en stærk regional tilstedeværelse har vist sig at være formlen på succes mod nord:

Vi ville ikke kunne vinde en sådan opgave, hvis ikke vi havde fulgt en klar strategi: At blive en lokalt forankret rådgiver med en multidisciplinær koncern i ryggen. Idéen om bare at åbne et kontor i Norge og prøve at løse opgaverne fra en dansk koncern, er ikke en holdbar fremgangsmåde. Det kræver norske specialister og en stærk lokal tilstedeværelse. Derefter kan man så begynde at trække på kompetencer i koncernen, og det er det vi netop er lykkedes med.”
– Afslutter Sune Wendelboe.