Illustration: Femern A/S

MOE er valgt som ingeniør på veje og afløb til et nyt fabriksområde, hvor elementerne til Femern-tunnelen skal produceres.

Den 16 km lange Femern Forbindelse vil kræve tunnelelementer af en helt særlig kaliber, og derfor skal der etableres en ny fabrik til formålet lige øst for Rødbyhavn. For FLC har MOE fået til opgave at projektere veje og afløb til fabriksområdet, der selv på verdensplan får en størrelse ud over det sædvanlige.

I runde tal gælder det 15 km veje, 8 km grusvej og 4 km stier i kombination med 52.000 kvm asfalterede pladser og 89.000 kvm knust belægning.

Afløbsprojektet er tilsvarende stort. Udover grundvandssænkning for hele området, skal der håndteres overfladevand og som udgangspunkt forventes der at skulle etableres minimum 6 pumpestationer i en anseelig størrelse samt et passende antal bassiner.

I denne video får man en grundig introduktion til det omfattende projekt:

Nedenstående Illustration: Femern A/S

Kontakt os,
hvis du vil vide mere