”Det er fedt, når ens leder siger:
Du gør, hvad du mener er rigtigt!”

I en virksomhed med høj vækst er behovet for dygtige ledere stigende. I MOE rekrutteres de fleste ledere internt. Det giver ledere, der har MOE-kulturen inde under huden. Men hvordan speeder man udvikling af ledere op, så det matcher et stigende behov? MOE Ledertalentforløb er svaret.

Nina Wellendorff Marquardsen og Kasper Sørensen er to af ledertalenterne, der har deltaget på det accelererede uddannelsesforløb med fokus på den enkeltes udviklingsbehov. Over en periode på 16 måneder har de deltaget i fælles undervisning og individuelle coaching- og mentorforløb.

Fra MOE til Manila
”Det har været super spændende at være med. Da min leder tilbød, at jeg kunne udvikle mig i en retning, som jeg er med til at bestemme, var det motiverende”, fortæller Kasper.

Kasper, der er VVS-ingeniør, er blevet kastet ud i at håndtere nogle store projekter i samarbejde med MOEs datterselskab PTS i Filippinerne. Kasper rejste til Manila i tre måneder for at arbejde med projektudvikling og kvalitetssikring. Opholdet gav masser af oplevelser og udvikling rent karrieremæssigt.

”Jeg har fået en større forståelse for, hvad der skal til for at holde en virksomhed i gang. Man får ikke ansvar – man tager et ansvar. Det er fedt, når ens leder siger: Du gør, hvad du mener er rigtigt!”, siger Kasper.

Selvindsigt er udvikling
Både Nina og Kasper fortæller, at deltagelsen i uddannelsesforløbet har givet dem en dybere indsigt i MOE som organisation og forretning, men vigtigst; en langt større selvindsigt, der har givet mod på at prøve sig selv mere af.

”Jeg har virkelig fået mulighed for at prøve mange ting i samarbejde med min mentor. Finde mig selv og prøve forskellige dele i projekterne. Det giver styrke og selvtillid, når nogen tror på en”, siger Nina.

Nina Wellendorff Marquardsen
og Kasper Sørensen.

Nina er uddannet arkitekt og arbejder som bygherrerådgiver på store og komplekse projekter, hvor der er mange interessenter, der skal håndteres. Ledertalentforløbet har gjort Nina klogere på sig selv:

”Den ene dag er jeg intern projektleder, den næste dag rådgiver jeg min bygherre, og den tredje dag sidder jeg i komplekse ledelsessituationer. Man tror, man skal lære andre at kende – og det skal man også, men vigtigst er det at kende sig selv. Så får man lidt mindre travlt med at forholde sig til sig selv, og man kan koncentrere sig mere om projektet i stedet”.

Mange karrieremuligheder Ledertalentforløbet udvikler deltagernes kompetencer inden for karrierevejene Projektledelse og Virksomhedsledelse. Nina og Kasper har prøvet flere forskellige jobfunktioner for at blive mere sikre på deres styrker og ønsker til deres fremtidige karriere.

”Jeg er blevet mere bevidst om mig selv, og hvordan jeg skal agere i forskellige situationer og roller. Før ville jeg gerne videre og videre hele tiden – nu reflekterer jeg nok lidt mere over tingene”, siger Kasper.

”Nogle dage vil jeg gerne være en virkelig dygtig bygherrerådgiver, og andre dage tænker jeg, at jeg vil arbejde med, hvordan jeg kan udvikle forretningen og arbejdsprocesserne i MOE. Jeg synes, det er vigtigt at have sin faglighed i orden, det styrker ens personlige fundament. Det er stadig for tidligt at sige, hvor jeg lander”, slutter Nina.

Uddannelse

MOE Akademi
MOE Akademi har mere end 40 kurser i systemer, værktøjer og programmer. Dette sikrer, at medarbejderne har de bedst mulige kvalifikationer og kender MOE-værktøjerne, der skal bruges for at være effektive og gennemføre projekterne succesfuldt.
MOE Ledertalenter
MOE Ledertalentforløb udvikler deltagernes kompetencer inden for karrierevejene Projekt-ledelse og Virksomhedsledelse. Forløbet er en accelereret læringsproces med fokus på den enkeltes udviklingsbehov.
Lederuddannelse
MOE har ambitioner om at være branchens bed-ste arbejdsplads. En ambitiøs lederuddannelse for alle ledere af medarbejdere bidrager til at skabe et motiverende og nærværende arbejds-miljø for alle.

Karriereveje

Projektledelse
Her kan du udvikle dig til at blive projektleder eller projektchef. MOE Akademi har 20 kurser, der understøtter projektledelse.
Faglighed
Her kan du udvikle dig som specialist eller til kompetencechef. Den faglige karrierevej understøttes af interne og eksterne kurser målrettet din faglighed.
Virksomhedsledelse
Her kan du bl.a. udvikle dig til afdelingsleder. MOE har også en ambitiøs lederuddannelse.
BIM
Her kan du bl.a. udvikle dig til BIM-koordinator. MOE Akademi har også 15 kurser, der understøtter dine BIM kompetencer.