Sjælland

Nøglepersoner i MOE | Sjælland

Klaus Jørgensen
Klaus JørgensenDivisionschef
T: +45 2528 1819
E: kjo@moe.dk

Vordingborg

Betina Nagel Petersen
Betina Nagel Petersen Administrationschef
T: +45 2528 1833
E: bnp@moe.dk
Tine Skotte
Tine SkotteForretningschef | Byggeri
T: +45 2528 1836
E: tisk@moe.dk
Niels Thorsen
Niels ThorsenForretningschef | Fjernvarme
T: +45 2528 1834
E: nth@moe.dk

Næstved

Ib Rasmussen
Ib RasmussenForretningsansvarlig
T: +45 5572 0907
E: ihkr@moe.dk
Bjarke Rasmussen
Bjarke RasmussenForretningschef | Infrastruktur
T: +45 2528 1846
E: bjr@moe.dk
Allan Meier
Allan MeierForretningschef | Geoteknik
T: +45 2528 1849
E: alm@moe.dk

Adresser

Vordingborg  |  Næstvedvej 1  |  DK-4760 Vordingborg  |  T: +45 5537 1600  |  E: info@moe.dk

Næstved  |   Marskvej 29  |  DK-4700 Næstved  |  T: +45 5572 0907  | E: info@moe.dk

Organisering i MOE | Sjælland

Med kontorer i Næstved og Vordingborg er MOE Sjælland med omkring 100 medarbejdere klar til at yde full-service rådgivning.

Enhederne for infrastruktur og geoteknik er placeret i Næstved. Herfra leveres teknisk rådgivning inden for afløb, klimatilpasning, vej, trafik, geoteknik og miljø suppleret af MOEs øvrige specialister fra andre geografier. Enhederne inden for Byggeri og Energi & Industri er samlet i Vordingborg, hvor der leveres rådgivningsydelser som de traditionelle ingeniørdiscipliner, fjernvarme, renovering og miljø.

Kontorerne i Vordingborg og Næstved udgør MOE | Sjælland

Kontoret i Vordingborg har lokaler i det gamle gymnasium på Næstvedvej. Bygningen emmer af historie og Vordingborgs kulturarv, men er ombygget med tidsvarende kontorfaciliteter. Vi ligger centralt i Vordingborg lige over for stationen og ved indfaldsveje til byen.

Næstved kontoret er placeret for enden af Marskvej i Ll. Næstved, i et blandet bolig- og erhvervsområde, et dejligt grønt område tæt på kanalen samt på omfartsvejen der går nord om Næstved.