Sammen med ERIK Arkitekter har vi overtaget bygherrerådgivningen på et af tidens mest interessante hospitalsbyggerier.

Børneriget er navnet på en kommende udbygning af Rigshospitalet. Det 60.000 kvm store byggeri skal sikre langt bedre rammer for børn, unge, fødende og deres familier. Børneriget bliver samtidig et innovativt forsknings-, udviklings- og uddannelseshospital, hvor der sættes helt nye standarder for behandlingsforhold.

Nybyggeriet placeres på hjørnet af Juliane Maries Vej og Nørre Allé, hvor det forbindes til det eksisterende hospital med tunnel- og broforbindelser.

Som bygherrerådgiver bliver vi Region Hovedstadens faste sparringspartner på tilblivelsen af det komplekse byggeri. En af vores første opgaver er at stå for den ingeniørfaglige granskning af projektet ved at trække på et bredt felt af kompetencer. Vi skal sideløbende rådgive i forhold til udbud, Cost Management og IKT.

Derudover skal vi være med til at sikre en vellykket idriftsættelse af det teknisk avancerede byggeri. Her bidrager vi med erfarne specialister inden for Commissioning og Facilities Management.

Vi ser frem til et godt samarbejde med Region Hovedstaden, Rigshospitalet, Ole Kirk fonden, brugere, 3XN Architects, Arkitema Architects, NIRAS, Kristine Jensens Tegnestue og kommende entreprenører

Illusstrationer: 3XN Architects

Kontakt os,
hvis du vil vide mere