Et nyt fællesmagasin skal huse samlinger fra Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. MOE bidrager med specialkompetencer, der er med til at sikre de kostbare genstande.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som står bag det nye fællesmagasin, der har til formål at sikre kostbare genstande fra den danske kulturarv.

Det 17.300 kvm nybyggeri skal opføres i Frederikssunds nye byudviklingsområde, Vinge, og kommer både til at rumme genstande fra Nationalmuseet og Det Kongelige Danske Bibliotek.

Den specielle opgave er nu blevet tildelt et team bestående af DS Flexhal, MOE, Gottlieb Paludan Architects og Bruynzeel Storage Systems.

Optimalt indeklima og specialdesignede løsninger til brandsikring

En af de vigtige ingeniøropgaver bliver at sikre optimale indeklimaforhold for de mange skrøbelige klenodier. Magasinerne kommer til at rumme stort set alle typer af genstande fra knappenåle og kanoer til hestevogne, manuskripter og førsteudgaver af sjælden litteratur, som har national betydning.

I den forbindelse yder MOE også brandrådgivning af en ganske særlig kaliber. Normalt er det primære formål nemlig at sikre mod personskader, men her har værdisikring af gode grunde en mindst ligeså høj prioritet. Der bliver derfor brug for specialdesignede løsninger, som er skræddersyet til sikring af de kostbare klenodier.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere