Laboratoriebygningen DTU Biosustain, som blev indviet af H.K.H. Prins Joachim i november 2016. MOE var ingeniør på bygningen, som er tegnet af Vilhelm Laurtizen Arkiteker. Foto: Stamers Kontor.

Når DTU Lyngby Campus skal opføre en ny 9.800 kvadratmeter stor forsknings- og laboratoriebygning, bliver det MOE, Christensen & Co. Arkitekter og MT Højgaard, der skal projektere og stå for udførelsen af det nye byggeri.

Den nye bygning på Danmarks Tekniske Universitet er i udbudsmaterialet kaldt 30X, men vil fremover få navnet bygning 310. Bygningen skal understøtte forskningen på de tre institutter DTU Energi, DTU Fysik og DTU Compute, og vil blive placeret i tredje kvadrant på DTU Lyngby Campus.

Projektet blev udbudt i konkurrencepræget dialog, af DTU’s bygherreafdeling til tre prækvalificerede teams, som gav deres bud på projektstyring, organisation og løsningsforslag for at få byggeriet i mål, og det blev vores samarbejdsteam, der fik tildelt opgaven. Ved tildelingen har DTU lagt specielt vægt på teamets evne til at styre og optimere projektering, planlægning og udførelse. Desuden vises der er stor forståelse for, at de relevante kompetencer har været inddraget og udnyttet i forbindelse med løsningsforslaget.

Virksomhederne har tidligere arbejdet sammen på flere store sager, og det er et stærkt team der hver for sig har opført byggerier på DTU Lyngby Campus.

MOE har blandt andet været ingeniør på DTU Biosustain, hvor fleksible laboratorieløsninger har været et gennemgående tema.

– En forskningsafdeling kan ændre sig meget hurtigt, og derfor er det vigtigt, at bygningen kan tilpasses, når behovene ændrer sig. Bygning 30X vil også være karakteriseret ved at være foranderlig for fremtiden blandt andet med ringventilation, der gør det nemt at lave nye tilslutninger, når behovet opstår. Vi ser meget frem til at forsætte arbejdet med denne type fremtidssikrede løsninger, siger Erik Krøll der er projektchef og laboratoriespecialist hos MOE

Det forventes, at bygningen kan tages i brug i slutningen af 2019.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere