Arkitekter og ingeniører har arbejdet tæt sammen for at få Forsyning Helsingørs nye driftscenter til at signalere selskabets rolle i den bæredygtige udvikling.

Ved første øjekast på det nye driftscenter, lægger man straks mærke til den signifikante facade med det rustikke Look. Men det afsløres næppe, at det æstetiske twist også medvirker til en optimal balance mellem energi, indeklima og dagslys. Facaden har den helt rette åbningsgrad i forhold til lys og varme, så dagslyset er optimeret, mens de indendørs temperaturer holder sig på et yderst komfortabelt niveau. De faste skodder, som stikker ud fra facaden, fungerer ligeledes som solafskærmning.

I kombination med en række andre løsninger er det hermed lykkedes at gøre mekanisk køling overflødig, hvilket er ret usædvanligt for nye kontorbyggerier. En kolossal gevinst, når nu driftscenteret er et lavenergi-byggeri opført efter den mest skærpede bygningsklasse 2020.

”Man kan sige, at MOE & Christensen Co. har fået matematik og æstetik til at gå hånd i hånd for at nå målet.” udtaler Peter Hesselholt, der er projektleder på byggeriet og afdelingsleder for specialkompetencer hos MOE i København.

Teknikken frem i lyset
Det tætte samarbejde træder også i karakter, når man bevæger sig indenfor. Driftskontoret skal samle ca. 100 medarbejdere, der i dag sidder på forskellige lokationer. Fællesnævneren er, at der primært er tale om teknikere. Derfor har man valgt at hylde noget, der ellers bliver gemt væk, for her er alle tekniske installationer synlige – for ikke at sige fremhævet.

” – Normalt er vi vant til, at teknik som ventilation og elbakker bliver gemt væk. Her står det helt råt, og det giver naturligvis nogle udfordringer i forhold til finish. Når teknikken er synlig, skal den jo være afsluttet helt perfekt. Til gengæld giver det kant til lokalerne og gør det nemt at lave nye afgreninger, hvis behovet opstår.” udtaler Peter Hesselholt og påpeger, at der ligeledes er så få søjler som muligt for at fremme den indretningsmæssige fleksibilitet.

Kontorbygningen er bygget op omkring et atrium, hvilket tilmed har krævet stor opmærksomhed på de rumakustiske forhold omkring arbejdspladserne og lydudbredelsen mellem etagerne. Akustikerne hos MOE har derfor haft særligt fokus på mængden og placeringen af akustisk absorberende overflader i tæt samarbejde med arkitekterne fra Christensen & Co.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Genanvendelse af ressourcer
I kraft af Forsyning Helsingørs arbejde med at fremme en bæredygtig brug af ressourcer har dette aspekt fået en særlig plads i projektet. Driftscenteret bliver eksempelvis forsynet med mere eller mindre gratis varme fra naboen; et flis-kraftvarmeværk, der overfører sin overskudsvarme til gulvvarmen i kontorbygningen. Ud over bygningerne har opgaven også omfattet et relativt stort anlægsprojekt, hvor MOE og Tredje Natur har designet et ca. 10.000 kvm område med regnvandsforsinkelsesbassiner, der benyttes rekreativt. Overskydende regnvand bliver ydermere brugt til vask af servicebiler og toiletskyl.

Billedet nedenfor er fra i sommers, hvor afdelingen for Specialkompetencer var på udflugt til byggeriet. Udover Peter Hesselholt ses flere medarbejdere, der har sat deres præg på projektet: Akustiker Steen Moustgaard Mathiesen, comissioning specialist Magnus Kvorning og Stine Holst Pedersen, der er  lysdesigner og energi- & indeklimaspecialist.

Fakta om Forsyning Helsingørs Driftscenter

Hovedbygning på 4.700 m2.

Værksteder, parkeringsanlæg og lagerfaciliteter på ca. 1.300 m2.

Driftscenteret skal, ud over kontor og lagerfaciliteter, også fungere som undervisningsfaciliteter til bl.a. skoleklasser.

Indflytning januar 2018.

MOEs ydelser:

Konstruktioner, el, VVS, akustik, bæredygtighed, energi & indeklima, brandrådgivning, klimatilpasning, commissioning, bygningsautomatik, lysdesign og arbejdsmiljø