MOE er en del af vinderteamet i konkurrencen om en bebyggelsesplan for Stejlepladsen i København Sydhavn. Vinderforslaget tager udgangspunkt i stedets selvgroede mangfoldighed, det maritime havnemiljø og en bæredygtig levevis.

Området omkring stejlepladsen er kendt for sit uhøjtidelige havnemiljø med sejl- og bådklubber, træskure og boliger nær kajkanten. En bebyggelsesplan for det 5,2 hektar store areal har længe været undervejs og onsdag d.27. november kunne By & Havn og PFA løfte sløret for hvem der skal stå for at udarbejde planen og forme visionerne. Vinderteamet består af MOE, Christensen & Co Arkitekter, Urban Power, Kragh & Berglund og Urban Creators.

Holdet får nu til opgave at kvalificere og bearbejde forslaget frem mod Københavns Kommunes lokalplanproces.

Unik charme videreføres
I stedet for den klassiske københavnerkarré lægger vinderforslaget op til, at Stejlepladsens bebyggelse skal bestå af klynger af boliger, der spiller sammen med omgivelserne. Boligerne kommer til at variere i højde, og kommende beboere kan glæde sig til boliger i forskellige højder, farver og facader, som fx træ og genbrugsmaterialer. Samtidig bliver der en bred vifte af boligmuligheder, herunder mindre boliger, almene boliger og bofællesskaber med fællesrum, der skaber rum til mange familieformer og seniorer og studerende.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Stejlepladsens beboere får også glæde af en lokal daginstitution, grønne og fredelige legegader, kvarterpladser med plads til lokalt liv og parkeringspladser i periferien af bykvarteret, så der i princippet kan skabes en næsten bilfri bydel. Mange træer, by-natur og vandløb som klimasikring mellem bygningerne, grønne tage, solceller og naturarealer langs vandkanten er også en del af planen. Samtidig åbner projektet op for muligheden for selvbyg. Omfanget af selvbyggerboliger vil blive afklaret i en videre bearbejdning af forslaget. Det samme gælder idéen om at skabe et maritimt fælles- og spisehus og et fælles super værksted, som kan skabe fællesskaber på tværs af bydelen.

Vores rolle
MOE har været med til at analysere og sikre, at områdets særlige karakter og funktion er overført til den nye bebyggelse. Vi har derudover foretaget en bæredygtighedsvurdering med henblik på, at bebyggelsen kan opnå DGNB Guld. Alternative energistrategier er belyst og et forslag om etablering af en havvandsvarmeveksler er indarbejdet.

Vi har ligeledes stået for vindsimuleringer, dagslysberegninger, støjberegninger og givet anbefalinger om brandforhold og byggetekniske principper for modulbyggeri i træ.