MOE er geografisk organiseret. Forretningsområderne Byggeri, Energi & Industri og Infrastruktur er gennemgående i alle geografier.

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter af ejere og medarbejdere. Den øverste ledelse i MOE består af direktion, de ledende stabsfunktioner, direktører og divisionschefer fra alle geografier.

Projektorganisation

MOE har en enkel og overskuelig projektorganisation, der sikrer en kort kommandovej og hurtig beslutningstagning. Den enkelte opgave løses af en projektleder i spidsen for et projektteam, der sammensættes til opgaven og består af medarbejdere fra de relevante afdelinger. Projektlederen er overordnet ansvarlig i forhold til kunden og refererer til den projektansvarlige.

Vores kontorer

Forretningsområderne Byggeri, Energi & Industri og Infrastruktur er gennemgående på alle vores kontorer, og der kan trækkes på faglighed og ekspertise fra hele koncernen.

Ledelsen i MOE

Fakta og nøgletal

Organisation

Ejerskab

Samfundsansvar

Historie

Fællesskab