Vi støtter principperne i FN’s Global Compact og arbejder for at sikre overholdelse af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt sikre, at virksomheden agerer ansvarligt i miljøforhold.

Ansvar for samfundet

Vi støtter principperne i FN’s Global Compact og arbejder for at sikre overholdelse af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt sikre, at virksomheden agerer ansvarligt i miljøforhold.

Vi bestræber os på at drive en forretning, der både skaber værdi for virksomheden og for det omkringliggende samfund. Vi har fokus på rådgiverbranchens ansvar for samfundsudviklingen. Derfor arbejder vi aktivt for at fastholde vores position som en af de førende rådgivere inden for ansvarligt, bæredygtigt og innovativt byggeri og anlæg. MOE er medlem af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og af Green Building Council Denmark.

Koncernen tolererer ingen form for korruption, og høj forretningsetik er en integreret del af vores måde at drive virksomhed på. MOE Group efterlever derfor The International Federation of Consulting Engineers, FIDIC Code of Ethics.

Læs FIDIC Etisk kodeks her

Ledelsen i MOE

Fakta og nøgletal

Organisation

Ejerskab

Samfundsansvar

Historie

Fællesskab