Vi støtter principperne i FN’s Global Compact og arbejder for at sikre overholdelse af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt sikre, at virksomheden agerer ansvarligt i miljøforhold.

Ansvar for samfundet

Vi bestræber os på at drive en forretning, der både skaber værdi for virksomheden og for det omkringliggende samfund. Vi har fokus på rådgiverbranchens ansvar for samfundsudviklingen. Derfor arbejder vi aktivt for at fastholde vores position som en af de førende rådgivere inden for ansvarligt, bæredygtigt og innovativt byggeri og anlæg.

Koncernen tolererer ingen form for korruption, og høj forretningsetik er en integreret del af vores måde at drive virksomhed på.

Siden 2013 har medarbejdere og
MOE sammen samlet ind til Knæk
Cancer og har blandt andet cyklet
penge ind. Gennem årene er det
blevet til en samlet donation på
mere end 650.000 kr.

CSR

Vi har inddraget FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i vores CSR-arbejde og i vores mål for 2020. Vores mål er fordelt på fire hjørnesten Etik, Partnerskaber & Innovation og Miljø & Bæredygtighed.

MOE CSR-politik

Vores 4 hjørnesten

Etik

Udarbejde Code of Conduct

Implementere whistle-blowerordning

Kortlægge compliance risici

Partnerskaber og Innovation

Aktiv erhvervspartner i Kræftens Bekæmpelse

>50 praktikanter

Minimum 1 ErhvervsPhD

Deltage i mindst et af regeringens klimapartnerskaber

Levere 3-5 undervisere til universiteterne

Medarbejdere

Mindst 25 % kvinder på lederniveau

<3 % arbejdsrelateret sygefravær og samlet sygefravær under brancheniveau

>30 % deltagelse i kampagnen

Vi cykler til arbejde

Medarbejderomsætning under branchegennemsnit

Miljø og Bæredygtighed

Vores rådgivning
60 % af større projekter bruger vores SDG dialog-værktøj

75 % af projektlederne har gennemført kursus i vores SDG dialogværktøj

Nyt katalog over ydelser, der understøtter verdensmålene

Egen adfærd
Indføre en grøn indkøbspolitik

Indføre en transportpolitik

10 % reduktion af CO₂-udledningen fra egne aktiviteter

3 % af udgifter til flyrejser skal bidrage til at reducere vores CO₂-udledning

Medlemskaber

MOE tager del i udvikling af hele branchen og bidrager aktivt til arbejdet i FRI. Vi deltager i udvikling af uddannelserne på DTU, og vi er blandt partnerne bag initiativet Engineer The Future, der arbejder for at fremme børn og unges interesse for teknologi.

MOE efterlever The International Federation of Consulting Engineers, FIDIC Code of Ethics.

Læs FIDIC Etisk kodeks her

Vi er partner i Gate 21 og medlem af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Green Building Council Denmark

MOE er erhvervspartner i Kræftens Bekæmpelse og i Knæk Cancer kampagnen.

Vi er sponsor i Zoo København.

Ledelsen i MOE

Fakta og nøgletal

Organisation

Ejerskab

Samfundsansvar

Historie

Fællesskab