FN’s 17 verdensmål bliver til handling i Ørestadens nye boligbyggeri.

By & Havns konkurrence om et byggefelt på Ørestads yderste spids mod syd blev vundet af NREP, MOE, Lendager Group, Årstiderne Arkitekter og Arup.

Vinderprojektet kaldes UN17 Village, da ambitionen er, at boligbyggeriet skal omsætte FN’s 17 verdensmål til konkret handling. Ikke mindst ved hjælp af genbrugsmaterialer, vedvarende energikilder og anvendelse af regnvand til recirkulering og rekreativt brug.  I forbindelse med konkurrencen er der ligeledes foretaget en screening, der viser, at UN17 Village vil kunne opnå DGNB Guld.

MOE er i  høj grad med til at integrere de 17 verdensmål via tekniske løsninger og bidrager ligeledes med Cost Management på  det omfattende projekt.

Boligbyggeriet skaber rum til ca. 830 nye ørestadsboere og en række offentlige faciliteter. Heriblandt et spisehus, hvor man kan mødes om måltidet; en lobby med arbejdspladser og tilknyttede gæstelejligheder; en delecentral med værksted og et fællesvaskeri, der genbruger regnvand. Der bliver også opført et fælleshus og et stort badehus med spa, sauna, svømmebad, motionsrum og omklædning.

Sundhed og velvære
Gennem Realdanias innovationsprojekt Sunde Boliger har MOE opnået en særlig viden om, hvordan man sikrer et sundt indeklima. Erfaringer der ligeledes bringes videre i en sundhedsfremmende opdatering af DGNB, der skal gennemføres med MOE og Green Building Council Denmark i spidsen.

Denne viden kommer også til at få en stor rolle i designet af UN17 Village, hvor sundhed er en af pejlemærkerne med henvisning til de 17 verdensmål.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Vindanalyser
Hvis man ofte lægger vejen forbi Ørestaden, ved man også, at det ikke skal blæse mange sekundmeter, før vinden kan mærkes. Øen Amager er en af de mest flade områder i et af verdens fladeste lande, og i Ørestaden er der ikke meget, der skaber læ. UN17 bliver endda den yderste bastion, og derfor har vindkomfort været et vigtigt omdrejningspunkt

MOE har i den forbindelse udarbejdet vindanalyser og været med til at designe, hvordan bygningerne skal udformes og placeres for at optimere vindkomforten.

Vedvarende energi og bæredygtige byggematerialer
Vores ekspertise er i den grad blevet bragt i spil ved projektets bæredygtige løsninger. Ikke mindst ved design af et energikoncept, som giver mulighed for ren vedvarende energi. For der ska bl.a. benyttes geotermisk varme til at opvarme bygningerne via varmepumper, det vil sige et ATES-anlæg.

Ud over genbrugsmaterialer kommer massivtræ til at indgå flere steder i byggeriet, hvilket bidrager til et mindre CO2 aftryk. Her kan MOE trække på erfaringer fra indtil flere nye træbyggerier, der er med til sætte standarden for brug af træ i byggebranchen.