Tunnelfabrikken bliver Nordhavnens nye kulturelle epicenter, og vores Cost Management-team har siden idéfasen stået for at prissætte det utraditionelle renoveringsprojekt og forskellige bud på husets aktiviteter.

Idémanden Klaus Kastbjeg og hans selskab Unionkul er kendt for sin kreative tilgang til nytænkning af nedlagt industri. Unionkul er blandt andet en af drivkrafterne bag den kommende transformation af Papirøen, som man kan læse om andetsteds i denne udgivelse.

Et af hans nyeste påfund er en gennemgribende forvandling af Tunnelfabrikken, som skal sættes i verden sammen med NREP og By & Havn. Den enorme hal i Københavns Nordhavn blev i sin tid benyttet til at producere de elementer, der i dag udgør Øresundstunellen, og nu er der mildest talt en hel del tomme kvadratmeter at gøre godt med.

Visionen er, at hallen skal lægge hus til alskens kulturelle aktiviteter, og første skridt var at lade arkitekterne fra Arcgency formulere de æstetiske løsninger og komme med bud på forskellige anvendelsesmuligheder. Men tilbage stod spørgsmålet om prisen versus fremtidige indtjeningsmuligheder. På et tidligt stadie fik MOE Cost Management til opgave at prissætte de forskellige skitser og byggetekniske løsninger for at skabe et samlet billede af projektets økonomiske potentiale.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Vi var meget tidligt inde og skabe et detaljeret beslutningsgrundlag. På Tunnelfabrikken var gevinsten, at bygherre tidligt kunne vurdere forskellige alternativer og træffe vigtige valg. Det gav også en solid mængde data, som vores kunde brugte til at bygge en business case. Normalt starter man med en grov vurdering af en samlet kvadratmeterpris, men her fik vi defineret skarpe priser før byggeprogrammet.
Rune Worm Christensen
Rune Worm ChristensenGruppeleder
Cost Management

Benchmarking via costdatabase
Som Rune påpeger, er Tunnelfabrikken ikke nogen lagervare og har derfor krævet en anderledes tilgang til økonomiske kalkulationer. Men man har stadig gjort brug af den costdatabase, teamet har bygget ud fra erfaringstal baseret på MOE-projekter.

Det gav ingen mening bare at tage udgangspunkt i andre projekter, hvor man har ombygget en hal. Vi måtte langt dybere ned i materialet og se på de forskellige funktioner, og hvad det medfører rent byggeteknisk. Efter vi fik opdelt bygningen i mindre kategorier, kunne vi så begynde vores benchmarking og derudfra skabe det større billede, udtaler Rune

Han tilføjer, at det samtidig været en stor fordel at kunne trække på et stort netværk af specialister i MOE for at gennemføre en ingeniørmæssig granskning, der gav blik for mulige justeringer, som kunne minimere udgifterne.

På forkant med ABR 18
Slutteligt ser Rune projektet som et godt eksempel på, hvordan MOE har gjort klar til det ændrede syn på økonomistyring, man finder i ABR 18.

Førhen skulle du aflevere din økonomi, hver gang der var faseaflevering. Men i ABR18 er der derimod krav om, at man løbende skal opdatere budgetterne og holde nøje øje med ændringerne. Den øvelse kræver helt sikkert, at man mestrer de kompetencer, vi har opbygget i vores Cost Management-team, afslutter Rune.

Den nedlagte tunnelfabrik er 261 meter lang og 125 meter bred og har derfor god plads til indretning af nye aktiviteter.

 

Bygherre NREP, Unionkul og By & Havn.
Arkitekt Arcgency
Landskabsarkitekt SLA