Fredericia Vold er Nordeuropas bedst bevarede fæstningsanlæg, og det skal nu tegnes endnu skarpere op af et team bestående  af MOE, Erik Brandt Dam Arkitekter, landskabsarkitekt Charlotte Skibsted, Cornelius + Vöge ApS og professor Martin Zerlang.

Som vinder af konkurrencen om helhedsplanen for Fæstningsbyen Fredericia kommer teamet til at arbejde videre med formidling af Fredericias historie siden år 1650 gennem de kommende år.
Vinderforslagets greb er bl.a. at skabe en klar visuel skelnen mellem det oprindelige fæstningsanlæg og de senere tilføjede anlæg til brug for infrastruktur til den senere industriby.

Begge historier er en del af Fredericias identitet og begge skal formidles let aflæseligt for eftertiden.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Konkret skal to nye porte ved de nyere vejgennemføringer Kongens Port og Prangervej binde volden sammen igen med en sammenhængende stiforbindelse hele vejen rundt på volden, fra Holstens Bastion til Kastellet.

Hvor nyere veje og bane krydser voldgraven erstattes dæmninger med lodrette spunsvægge.

Ny belysning og en sti langs voldfoden i voldgaderne skal gøre det nemmere at komme op på volden, og enkelte steder skal volden ryddes for buskads og træer for at give frit udsyn til Lillebælt.

Projektet er støttet af A. P. Møller Fonden, og bygherren er Fredericia Kommune.