Project Description

Trafiksikkerhed

Med planlægning og rådgivning kan mange trafikulykker forhindres. MOE har mange års erfaring med at rådgive vejbestyrelser og private bygherrer omkring trafiksikkerhed.

Os, der ikke er nye i trafikken, passer på dem, der er

Særligt granskningen af anlægsprojekter har stor effekt på trafiksikkerheden og kan for forholdsvis små midler føre til store samfundsmæssige besparelser. F.eks. koster et personskadeuheld i 2013 priser i gennemsnit 2.6 mio. kr. (jf. DTU transport). I forhold til dette koster en trafiksikkerhedsrevision gennemsnitligt ca. 1 % af anlægsomkostningerne til et vej- eller stiprojekt afhængig af størrelsen. I MOE har vi 4 eksaminerede trafiksikkerhedsrevisorer, der alle har stor erfaring med at rådgive om trafiksikkerhed lige fra planlægningsstadiet og frem til det endelige projekt. Herudover sikrer vi bl.a. skoleveje og hjælper med udviklingen og gennemførelsen af kampagner, som fremmer trafiksikkerheden.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere